Een concept uitwerken en analyseren

Conceptanalyse uitvoeren alvorens uw project te finaliseren

Een concept bestaat meestal uit meerdere, samenhangende elementen. Dit kan een methode, een gedachte, een opinie of een manier van denken zijn.  De lancering van een nieuw concept moet dan ook juist en goed gebeuren want vaak mislukken bepaalde concepten door een slechte conceptanalyse.

We bekijken dus stap voor stap of er wel effectief kans op slagen is wanneer u een bepaald concept naar voor wenst te schuiven. In samenwerking met de klant en rekening houdend met diens wensen en eisen bekijken we de styling en vormstudie van het item.  Daarnaast gaan we ook het materiaal waaruit het nieuw product moet bestaan bekijken en de voor- en nadelen hiervan onderzoeken.

Ook kleurenstudie behoort tot onze conceptanalyse want de aantrekkelijkheid van een product wordt ook grotendeels bepaald door de kleur waaruit het bestaat. Visuele aantrekking zorgt voor een grote stap naar aankoop bij klanten en geeft dus een zeer belangrijke meerwaarde aan een nieuw product.

Tenslotte is ook de financiële haalbaarheid belangrijk. Tegen welke prijs zal het nieuwe product kunnen verkocht worden en zijn de winstmarges hierop voldoende.  Zal deze prijs aantrekkelijk zijn voor de klant of zullen de mensen zoveel niet willen betalen…? Dit zijn vragen die wij allemaal gaan analyseren en van dichterbij  bekijken voor u als klant om de beste verkoopsresultaten te kunnen bekomen.

Contacteer ons!051/67 00 12